Condicions de Venda

1. Naturalesa del contracte. Mitjançant aquest contracte el Celler Més Que Paraules (Sentits bcn, S.L. amb domicili social a C/ Bailen 88 bis, 08009 de Barcelona i NIF B65210742 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tomo 41561, foli 216, fulla B388882 , Inscripció 3) ven al client (qualsevol persona física o jurídica amb la qual Celler Més Que Paraules subscrigui qualsevol contracte de compra-venda del seus productes) i aquest compra al Celler Més Que Paraules el producte especificat a la factura. S’ enten per ‘contracte’ l’ operació de compravenda que s’ instrumenta mitjançant aquest document. S’ entén per ‘producte’ la mercaderia objecte del contracte de compra.

2. Enviaments. Els enviaments es realitzaràn en els 4 díes hàbils posteriors a la recepció de la comanda. L’ import de les despeses de l’ enviament es sumarà al preu total.

3. Pagament. Quan es tracti d’ enviaments, el pagament del producte s’ efectuarà en alguna de les formes que s’ indican a continuació, a elecció del comprador: transferència Bancaria, pagament online amb targeta de crèdit o pagament mitjançant la plataforma Paypal. Celler Més Que Paraules entregarà la corresponent factura al client de forma digital mitjançant l’ enviament per email i en el moment de l’entrega de la comanda. El càrrec a la targeta de crèdit es farà en el moment de la compra.

4. Cancelacions, canvis i devolucions. Les comandes es poden cancelar sense cap cost fins el moment en que l’ enviament sigui efectiu. Si rebem l’ avís de cancelació un cop el paquet ja està enviat, es considerarà una devolució. Les devolucions poden fer-se fins a 14 dies després d’ haber rebut el producte. Les despeses d’ enviament seràn a càrrec del client. L’ import de la compra no es tornarà, però es podrà utilitzar en una altra compra. Estan exclosos d’ aquest cas, aquelles devolucions que es derivin d’ un error per part del Celler, del transport o d’ algun defecte del producte. En cas d’incidència en la recepció del producte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al mail comandes@mesqueparaules.cat.